top of page

Smartschool: het digitale schoolplatform

 

Smartschool is het digitale schoolplatform van onze school. Via dit platform kunnen personeelsleden, leerlingen en ouders toegang hebben tot documenten, oefeningen, berichten, lessenroosters, punten, afwezigheden, …

Elke leerling en elk lid van het onderwijzend en ondersteunend personeel heeft een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarmee kan hij/zij inloggen van om het even welke computer met internetconnectie via de url https://tism.smartschool.be .

De ouders kunnen inloggen onder de gebruikersnaam van hun kind en met het paswoord dat hun is medegedeeld.

Smartschool voor leerlingen

 • De leerkrachten plaatsen informatie online die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks naar voor vakken interessante websites, …

 • Leerlingen kunnen huistaken in elektronische vorm, tegen afgesproken einddatums, uploaden.

 • Een intern berichtensysteem maakt volledig spamvrije mail mogelijk tussen de gebruikers van het platform. Leerlingen hebben geen e-mailadres nodig om te kunnen communiceren met andere leerlingen of leerkrachten. Bij dit berichtensysteem wordt de privacy gerespecteerd: enkel de verzender en de ontvanger(s) van het bericht hebben toegang tot het bericht.

 • De leerlingen hebben een eigen, persoonlijke online opslagruimte, vergelijkbaar met de map ‘Mijn documenten’ op een gewone pc. Deze ruimte is niet onbeperkt. Ze is enkel toegankelijk voor de leerling.

 • Via Schoolnieuws worden allerlei algemene informatie doorgespeeld aan de leerlingen.

 • Via de digitale klasagenda beschikken de leerlingen over een overzicht van de geplande taken en toetsen. Ook de lesonderwerpen vinden zij hier terug.

 • Via het onderdeel ‘Skore’ krijgt men een overzicht van de behaalde punten op evaluaties en krijgt men een overzicht van de reeds in het schooljaar uitgedeelde rapporten.

 • De registratie van de afwezigheden kan eveneens opgevolgd worden.

Smartschool voor ouders

 • De leerkrachten plaatsen informatie online die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks naar voor vakken interessante websites, … Ouders kunnen deze informatie ook raadplegen.

 • Via het berichtensysteem kan naar ouders berichten gestuurd worden. Ouders kunnen op deze berichten reageren.

 • Via Schoolnieuws worden allerlei algemene informatie doorgespeeld aan de gebruikers van het platform.

 • Via de digitale klasagenda beschikken de ouders over een overzicht van de geplande taken en toetsen. Ook de lesonderwerpen zijn beschikbaar nadat de lessen gegeven zijn.

 • Via het onderdeel ‘Skore’ krijgt men een overzicht van de behaalde punten op evaluaties en krijgt men een overzicht van de reeds in het schooljaar uitgedeelde rapporten.

bottom of page