TISM eerste Limburgse school met elementair laskwaliteitssysteem!

Werken volgens een laskwaliteitssyteem? Dat leer je op TISM!

 

Tijdens een externe audit in de lasafdeling van onze school, uitgevoerd door het Belgisch Instituut voor Lastechnieken (BIL), werden de leerlingen van het 7de jaar fotolassen getest op de kennis van de kwaliteitsnorm EN 1090. Onze leerlingen, lasleerkrachten en het opgezette laskwaliteitssysteem kregen een positieve beoordeling van de auditeur. We zijn trots op de leerlingen van 7FL en alle lasleerkrachten. Dank aan het BIL en RTC (Regionaal Technologisch Centrum) om deze samenwerking mogelijk te maken.

Meer en meer bedrijven werken volgens een laskwaliteitssysteem, waarbij voldaan moet worden aan de internationale normenreeks EN-ISO 3834. Een laskwaliteitssysteem vereist gekwalificeerd personeel, zowel uitvoerend als coördinerend, en inspecterend personeel.

Hoe bereiden scholen hun lassers voor op het functioneren binnen een dergelijk kwaliteitssysteem?

Het BIL startte een project om lasleerlingen reeds op school vertrouwd te maken met deze systemen.

Leerlingen die afstuderen als lasser, bezitten de handvaardigheid om lassen van een goede kwaliteit te realiseren. Daarnaast verwachten steeds meer bedrijven van hun lassers dat ze kunnen functioneren bin­nen een laskwaliteitssysteem. Om in te spelen op deze be­hoefte vanuit de industrie heeft het BIL drie jaar geleden een project voor scholen opgezet om te oefenen met een kwaliteitssysteem.

We laten Peter Meys, de bezieler van dit project even het woord :

 

 Achtergrond van het project

Het project kreeg als titel ‘FPC kwaliteitssysteem EN 1090-2 EXC1’.

(FPC staat voor Factory Production Con­trol en komt overeen met een intern technisch kwaliteits­systeem.)

Een kwaliteitssysteem dient ervoor om een technische conformiteit aan te tonen, gebaseerd op een uitvoeringsnorm. Als uitvoeringsnorm heeft het BIL ge­kozen voor EN 1090-2, de technische uitvoeringsnorm voor staalconstructies, die sinds 2014 een enorme impact heeft op de Europese markt.

Binnen deze uitvoeringsnorm is de uitvoeringsklasse (EXC) de rode draad die bepaalt welke eisen gesteld worden. In het project voor de scho­len is uitgegaan van EXC1, de laagste uitvoeringsklasse voor kleinere constructiewerken in staal.

Voor TISM biedt het project een grote meerwaarde voor leerlingen en lasleerkrachten.

 

Het doel van de audit is om na te gaan of de leerling het systeem voldoende begrijpt en de noodzaak ervan inziet.

Daarnaast wordt de leerling vertrouwd gemaakt met het controleren van zijn laswerk door een auditeur of eindklant.

 Dirk Vanderstegen en Brouns Jimmy, leerkrachten 7de jaar lassen TISM, en 

Theo Bemelmans, TA lassen-mechanica, lichten even toe :

 

Sinds twee jaar gebruiken we in onze school het EN 1090-project als leidraad om de leerlingen kennis te laten maken met een laskwaliteitssysteem. De documenten van het BIL, waaronder een FPC-boek, hebben we verwerkt in ons eigen cursusmateriaal, zodat tijdens de technische en praktijk­vakken de leerlingen de verschillende onderdelen van een kwaliteitsplan leren kennen en uitvoeren. Volgens onze leer­plannen moeten de leerlingen kennis hebben van de ver­schillende DO- en NDO-procedures. Zelf de visuele controle uitvoeren van hun eigen laswerk, lassen volgens de para­meters van een WPS, werken met de juiste basis- en toe­voegmaterialen, en nog vele andere eisen uit het kwaliteitssysteem volgens EN 1090.

Dankzij de samenwerking met, en de opvolging door het BIL (audits), slagen we erin om onze leerlingen lastechnieken nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt te plaatsen. Ook bedrijven profiteren van deze extra kennis.

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers liken dit: