top of page

Technologische Wetenschappen & Engineering

Deze doorstroomrichting is het logische vervolg op de richting Technologische Wetenschappen en Engineering van de tweede graad.

Zowel voor wiskunde, dat je 8 uur per week krijgt, als fysica en engineering krijg je het gevorderde pakket. Binnen fysica worden o.a. elektromagnetisme, 
elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, 
fluïdomechanica, … behandeld.

Je leert programmeren, modelleren en simuleren binnen het nieuwe vak 
informaticawetenschappen. Binnen deze richting blijven ook de algemene vorming en de talen zeer belangrijk.

Deze studierichting bereidt je voor op studies in het hoger onderwijs of de 
universiteit.

Wil je een opleiding professionele bachelor volgen, dan kan je o.a. voor toegepaste informatica, nautische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie of het onderwijs kiezen.

Volg je liever een opleiding academische bachelor die je naar een masterdiploma leidt, dan kan je o.a. voor toegepaste wetenschappen, productontwikkeling, wetenschappen (informatica, computerwetenschappen) of industriële wetenschappen en technologie op ingenieursniveau volgen.

bottom of page