top of page

Mechatronica

Deze doorstroomrichting is het logische vervolg op de richting Technologische Wetenschappen en Mechatronica van de tweede graad.

Je krijgt wiskunde op uitgebreid niveau in functie van de wetenschapsvakken.

Binnen fysica worden o.a. elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, 
mechanica, constructieleer, thermodynamica, fluïdomechanica, … behandeld. 
Je leert programmeren, modelleren en simuleren binnen het nieuwe vak 
informaticawetenschappen, maar je zult ook werken met datacommunicatie en computer- en netwerkarchitectuur.

Net zoals in de tweede graad krijg je in de derde graad ook de gevorderde cursus engineering mechatronica. Binnen deze richting blijven ook de algemene vorming en de talen zeer belangrijk.

Deze studierichting bereidt je vooral voor op studies in het hoger onderwijs.

Wil je een opleiding professionele bachelor volgen, dan kan je o.a. voor toegepaste informatica, autotechnologie, elektromechanica, elektronica-ICT, industrieel 
productontwerpen, luchtvaarttechnologie, nautische wetenschappen of het 
onderwijs kiezen.

Volg je liever een opleiding academische bachelor die je naar een 
masterdiploma leidt, dan kan je o.a. voor productontwikkeling, wetenschappen 
(informatica, computerwetenschappen) of industriële wetenschappen en 
technologie op ingenieursniveau volgen.

bottom of page