Kledinginzamelactie

De leerlingenraad organiseerde een tweede kledinginzamelactie ten voordele van StressFactor Live. Deze actie overtrof de vorige inzameling. In totaal werd er 2580 kg kledij ingeleverd. Dit leverde bijna 775 euro op. Hartelijk dank aan al diegenen die hun kleerkasten massaal opruimden. Om andere projecten te kunnen financieren zal de leerlingenraad deze actie toekomstgericht herhalen. Hou dus jullie kleren, schoenen, knuffels, riemen, lakens … voor de leerlingenraad van TISM bij!

Studiereis 5IW en 6IW.

5IW en 6IW bezochten vorige week de Fusieshow van de UAntwerpen en de Dossinkazerne in Mechelen.
 
De Fusieshow is een wervelende wetenschappelijke show georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen voor klassen uit het vijfde en zesde middelbaar. De leerlingen werden ondergedompeld in de wereld van kernfusie en de brede energieproblematiek. Aan de hand van experimenten, animaties en filmpjes gingen vakkundige experts een leergesprek aan met een hoog showgehalte.
 
Tijdens het bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen werdde geschiedenis van deze kazerne tijdens de Tweede Wereldoorlog en haar functie als verzamelkamp voor Joden en Roma uitgebreid toegelicht. Een gids nam de leerlingen mee doorheen de geschiedenis van de Joden in België tijdens het naziregime. Hierbij werden de leerlingen uitgedaagd om actief deel te nemen en verbanden te leggen met hedendaagse fenomenen van migratie, uitsluiting en discriminatie.

Women as Teachers or Trainers in STEAM

Op 28 en 29 oktober ontvingen we een delegatie van techniekscholen uit Finland, IJsland, Nederland, Portugal en Italië. Dit gebeurde in het kader van het WATT in STEAM-project (Women as Teachers or Trainers in Science, Technology, Engineering and Art/Mathemetics). Het project, gesubsidieerd door Erasmus+, maakt een vergelijking mogelijk van de aanpak van verschillende landen om over voldoende gekwalificeerde techniekdocenten te beschikken. Speciale aandacht gaat uit naar de werving van vrouwen als techniekdocent.

Om te stimuleren dat meer meisjes kiezen voor het techniekonderwijs, is het van belang dat dat er ook vrouwelijke vakdocenten voor de klas staan. 

Buiten een aantal vooraanstaande externe sprekers lieten we ook onze vrouwelijke collega’s en studenten aan het woord. Dankzij hen lieten we een mooie indruk na over de niet-zo-evidente keuze van een vrouw in STEM-onderwijs.

Throwback naar Stressfactor

Precies een maand later zijn hier nog een heleboel foto’s van Stressfactor die we jullie zeker niet willen onthouden. Bekijk ook zeker de aftermovie en geniet van de sfeer van die dag!

 

« 1 van 6 »

WaTT in STEaM

Op 28 én 29 oktober komen we met de deelnemende landen in Bree samen voor het laatste Erasmus+ project, WaTT in STEaM. Met dit project willen we het belang en de noodzaak van meer meisjes in STEM onderwijs duiden in een Europese context. Internationale instellingen schatten dat er ongeveer 30% meisjes voor STEM zouden moeten kiezen om in de nabije toekomst op mondiaal vlak economisch te kunnen wedijveren en om de gendergelijkheid positief te bevorderen.
We zijn verheugd met de line-up van vooraanstaande sprekers die hebben toegezegd om te komen spreken en de drie straffe madammen zullen de huidige situatie en de nabije toekomst voor Vlaanderen schetsen. Met Francoise Chombar (Melexis, STEM-platform), Prof Veerle Draulans (KUL, gender experte) en Peggy Van Casteren (Head of Community Impact J&J Benelux) krijgen we drie experten die elk een persoonlijke insteek maar een verschillende achtergrond hebben.

Ideeën in bad – Limburg Stem’t af

Na verschillende jaren op pad te gaan voor Limburg STEM’t af dropt Jee Kast een rapnummer dat de jongens en meisjes in de harde en zachte sector een hart onder de riem steekt.
 
Jee Kast: “We kunnen raps maken over hoe we malcontent zijn met de regering of samenleving. Of hoe “alles kapot” voelt. Maar uiteindelijk moet na het hopeloos klagen ook aanzet worden gegeven voor verandering, deze projecten tonen dat er wat gebeurt, dat jongeren nadenken over toekomst en hun handen gebruiken. Jongeren die over de richtingen heen samenwerken en zien afstemmen op elkaar.”

Route2school

De scholen in de gemeente Bree werken, samen met het gemeentebestuur, mee aan het project Route2School. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op onze schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste plaats uw hulp in! We willen niet alleen leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie betrekken.

Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn cruciaal om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. Ook kan u mee nadenken over oplossingen. We willen samen met u op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te verbeteren.

Langs deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren! Voor het Route2School-project verzamelen we nog tot en met 31 oktober 2021 zoveel mogelijk data. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met de gemeente Bree, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren. Uiteraard vraagt verwerking, analyse, opmaak actieplannen… de nodige doorlooptijd. Ook kan niet alles onmiddellijk aangepakt of opgelost worden. Bedankt ons de nodige tijd te geven om deze structurele methodiek uit te rollen!

Meer info over het project: www.route2school.be 

Sverre Van Lee Belgisch kampioen mountainbike!

Op zondag 3 oktober werd Sverre (4IWa) Belgisch kampioen mountainbike U17 in het Waalse Houffalize. Na een volledige avond en nacht vol regen moest hij op zondag aan de bak. Het parcours was intussen veranderd in een glijbaan, een uitdaging voor alle renners! De vettige start verliep prima voor hem. Er vormde zich een groepje van 3 leiders en Sverre reed op een veilige afstand als 4e. Halfweg de wedstrijd deelde hij een prik uit bergop om daarna stelselmatig zijn voorsprong uit te bouwen. Gesteund door de vele supporters langs het parcours verzekerde hij zich van zijn eerste Belgische trui!