Openwervendag 2016 @TISM

Met ongeveer 2000 bezoekers mogen we zeggen dat de openwervendag een succes is geweest. We kregen enkel positieve reacties over onze nieuwe school.

« 1 van 5 »

KLIMAAT

Alle vijfde- en zesdejaars TSO stapten samen met de leerlingen van 5BSO op 2 en 3 mei de Federal Truck in, waarin de “transitie (overgang) naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050” aan de hand van de webtool « My2050 » voorgesteld werd.

De leerlingen discussieerden en debatteerden over de klimaatopwarming en formuleerden tal van oplossingen. Tevens bekeken ze hierover een korte animatiefilm, werkten ze op tablets en namen plaats in de babbelbox.

« 1 van 2 »

24-uur-lessenmarathon

Op vrijdag en zaterdag 15 en 16 april namen 20 leerlingen van de derde graad IW en EM deel aan de 24-uur-lessenmarathon. Ze werden gesponsord en schonken de opbrengst van €600 aan vzw Osjosma, een organisatie die zich inzet voor weeskinderen in Haïti.

Na het gewone lessenrooster was een alternatieve planning voorzien met tal van originele activiteiten. Meteen na de les kregen de leerlingen uitleg van Frans Vandueren over het weeshuis en werd de cheque overhandigd. Daarna kookten de leerlingen een viergangenmenu voor 55 gasten in zaal Jan van Abroek in Beek. Later op de avond maakten ze kennis met verschillende soorten bier en hun typische smaken onder de deskundige leiding van Pascal Janssen. Tot middernacht boeide en verraste Koen Coolen hen met zijn goocheltrucs. Een magisch einde van de avond.

Om de eerste tekenen van vermoeidheid te bekampen was er Raf Lemmens. Hij nam de jongens op sleeptouw door de wereld van de vechtsport. Hij leerde hen verschillende aanvals- en verdedigingstechnieken. Ook deden de jongens gedurende de hele nacht mee aan een wedstrijd virtueel lassen.

Tussen de theorielessen over energiezuinige systemen door directeur Cardinaels en over de beurs en de valkuilen voor beginnende beleggers door Frank Vliegen, deden de leerlingen aan lasershooting in de donkere gangen en lokalen van de school.

Tenslotte nam Jochen Lambrechts, samen met een gids van Natuurpunt, de leerlingen mee voor een dauwtocht in de Luysen. In twee groepen gingen ze, bij zonsopgang, op zoek naar bevers, reeën, vossen en vogels. Aangekomen bij Mariahof hadden vrijwilligers van Natuurpunt gezorgd voor een heerlijke ontbijttafel, een prachtige afsluiter voor een geslaagde lessenmarathon.

« 1 van 6 »

Sociale projecten TISM

Het TISM organiseert heel wat acties om enkele sociale projecten financieel te steunen. Op deze manier willen we van onze leerlingen bewuste burgers maken, die willen meewerken aan een betere wereld en dit vanuit een christelijk geïnspireerd perspectief. Concreet betekent dit dat onze school het expliciet als haar opdracht ziet om sociale projecten te steunen … Lees verder

Dakwerken Leon Peters – Werkplekleren 5H

Tussen 18 en 22 april zakten onze leerlingen van het vijfde jaar houtbewerking af naar Maaseik om er bij Dakwerken Leon Peters aan werkplekleren te doen. Dit bedrijf, met een 30-jaar lange ervaring, staat in voor alle nieuwe timmer- , dak- en zinkwerken en ook de renovatie ervan. Op het industrieterrein Jagersborg kregen onze leerlingen de kans om een dak met dakkapel op te bouwen onder toezicht van een mentor. Op vrijdag 22 april kregen alle leerlingen van de derde graad de mogelijkheid om verschillende standen o.a. isolatiematerialen, handgereedschappen, dakbedekking …, onder de vorm van werksessies te doorlopen.

LEGO

De provincie Limburg investeert een miljoen euro om via LEGO-Education talent voor Techniek & Wetenschap bij kinderen uit het basisonderwijs te stimuleren. Het TISM uit Bree zette als ankerschool voor dit project een breed netwerk op tussen 22 basisscholen. Tweeëndertig leerkrachten van de tweede en derde graad van omliggende basisscholen volgden een opleiding om met LEGO-Educationmateriaal te kunnen werken. Op dinsdag 19 april werden de getuigschriften van deelname uitgereikt.

Dit project dat eveneens kadert binnen Ontdek Techniektalent, zet sterk in op de ontwikkeling van lespakketten en methodieken volgens het LEGO-Educationprincipe. Het STEM-curriculum, waar onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan, past hier prima in. Kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier laten experimenteren met Techniek en Talent schept toekomstkansen voor iedereen.

VLAAMSE HOUTPROEF

Op 14 april vond de vijfde editie van de Vlaamse houtproef plaats. Deze proef is geen scholenwedstrijd. Het beroep van houtbewerker promoten en jongeren  motiveren en stimuleren om in de houtsector te blijven en zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak is de doelstelling van deze proef.

Onze school nam met 28 vierdejaars, leerlingen van Hout en Houttechnieken, deel.

De leerlingen werkten een volledige dag aan een project dat ze die dag pas voorgeschoteld kregen.

« 1 van 2 »

TISM organiseert ‘Week van de studiekeuze’

Tussen 18 en 22 april organiseerde het TISM uit Bree een ‘Week van de studiekeuze’. Het VCLB leerde de leerlingen kennismaken met de site ‘Onderwijskiezer’, de leerlingen speelden nog een spel rond studiekeuzes en vijfde- en zesdejaars promootten hun studierichting bij onze tweedejaars.

Hopelijk kon dit de leerlingen overtuigen om volgend schooljaar een doordachte studiekeuze te maken.

TISM in een nieuw jasje…

Een nieuwe school vraagt om een nieuwe huisstijl. We zijn er dan ook bijzonder trots op om ons nieuwe logo aan u voor te stellen. In ons logo zien we twee vierhoeken. Deze staan symbool voor de twee vestigingen van TISM: één in Bree en één in Meeuwen. De vier hoeken zijn een verwijzing naar de vier pijlers in onze school: hout, elektriciteit, lassen en mechanica. Daarbij kunnen de vier hoeken nog gelinkt worden aan de vier pijlers van STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics. In het midden overlappen de twee vierhoeken. Dat symboliseert de leerling die uiteraard op elk moment centraal staat in ons opvoedingsproject. De woorden ‘dynamisch’ en ‘innovatief’ typeren onze school op een treffende wijze. Zo heerst er in TISM een bijzondere dynamiek binnen de schoolmuren tussen leerkrachten en leerlingen, maar er is ook een zeer sterke dynamiek naar onze partners buiten de school. De dynamiek is ook te vinden in de vele vernieuwende projecten waarvoor TISM in Bree en ver daarbuiten bekendstaat. Wij voeren innovatie op alle vlakken dan ook hoog in het vaandel. De ampersand (&) tussen de woorden symboliseert dat onderwijs in TISM geen of-verhaal maar wel degelijk een en-verhaal is dat wij samen met en voor de leerlingen uitschrijven.

Logo TISM_kleur_300dpi_rgb