PROCLAMATIE

Op maandag 27 juni zwaaide weer een hele delegatie leerlingen van TISM af. Negenentachtig zesdejaars en negenenveertig zevendejaars namen met veel trots hun diploma of getuigschrift in ontvangst. We wensen hen veel succes in hun verdere school- en/of werkcarrière.

TISM-laureaten op PXL-Tech Award

Joost Jacobs en Bernd Geelen, laatstejaarsleerlingen van TISM te Bree wonnen de negende editie van de PXL-Tech Award.

De PXL-Tech Award bekroont de beste technische geïntegreerde proef (GIP). In de hogeschool PXL stelden Joost en Bernd hun kabelbaan voor waterskiërs en wakeboarders, een zes meter lange testopstelling die bediend wordt via een touchpad en die in de toekomst ook in grotere afmetingen gerealiseerd kan worden, voor. De jury prees hun project o.w.v. hun technische knowhow, gedrevenheid en presentatievaardigheden.

PXLaward

Velda in GIP-project

Bijkomende foto’s in teken van de GIP in samenwerking met Velda.

HONKBAL DERDE GRAAD

Tijdens het laatste trimester bekampten de klassen van de derde graad elkaar om te weten welke klas uiteindelijk het sterkste honkbalteam bleek. Na heel wat zwaar bevochten voorrondewedstrijden haalde 6 MVT het in de finale van 6EIT/HT. Natuurlijk wilden de winnaars zich ook meten met een zeer gemotiveerd  lerarenkorps. De verdiende winnaar werd achteraf op een ijsje getrakteerd.

Drive up Safety – Verkeersdagen tweede graad

Drive up Safety biedt verkeersveilige en ervaringsgerichte workshops en activiteiten aan rond thema’s zoals zichtbaarheid, gordeldracht, afleiding en alcohol en drugs in het verkeer. Jongeren uit de tweede graad zijn al op de leeftijd gekomen dat verplaatsingen zich niet meer louter beperken tot van en naar school. Ze gaan nu zelfstandig naar de film met hun crush en komen soms veel te laat in het donker terug. Druk bezig met hun imago wordt dat belachelijke fluohesje nu wel bewust vergeten. De jongere is bovendien misschien al druk bezig met het behalen van het brommerrijbewijs, met alle bezorgdheden daarrond. Het verkeerspakket dat Drive up Safety aanbiedt, bracht het unsexy thema van verkeersveiligheid op een toegankelijke, positieve en ludieke manier aan bij onze leerlingen. Aan de hand van eigen videomateriaal en de hierop toegepaste kijk- en doe-activiteiten ondervonden onze leerlingen zelf hoe beperkt onze hersenen echt wel zijn en wat voor gevolgen afleiding heeft op ons reactievermogen en rijvaardigheid. Want ook op de fiets of brommer is men beter niet afgeleid! Vervolgens gingen de jongeren aan de slag met een promillebril.

GEINTEGREERDE PROEF (GIP) 2016

Ook dit schooljaar was de geïntegreerde proef voor heel wat leerlingen een enorme uitdaging. Een 150-tal zesde- en zevendejaars presenteerden hun eindwerk voor een interne en externe jury. Diverse opdrachten zoals een kabelbaan voor waterski, een matrassentester, een hakselaar, badmeubels, een low-cost volumebepaling met een drone, … waren opdrachten in het TSO.

De BSO-leerlingen hielden zich o.a. bezig met een Chinees kompas, een IWF-simulatie, klassieke en moderne meubels, …

« 1 van 4 »
Categorieën GIP

NOSTALGISCH EINDE OP TISM

Stilaan komt het afscheid van het TISM in het centrum van Bree in zicht. Daarom werden personeelsleden, oud-leerlingen, oud-personeelsleden en het schoolbestuur uitgenodigd om met een nostalgische rondleiding afscheid te nemen van het bijna 100 jaar oude schoolgebouw. Doorheen de afdelingen werden heel wat foto’s uit de oude doos opgehangen en zo konden er heel wat herinneringen uit de tijd van toen opgehaald worden. Een les Frans uit de jaren stillekes luisterde het geheel nog wat meer op. Na de receptie richtte E.H. Mouling zich tot de genodigden om een beeld van het TISM-verloop te schetsen. Nadien bracht Piet Stinkens met zijn gitaar, bijgestaan door een gelegenheidskoor van alle aanwezigen, nog een ode aan TISM. De avond werd afgesloten met een gezellige barbecue, waar nog veel sterke verhalen uit het verleden de ronde gingen.

« 1 van 4 »

TISM scoort hoog op de Vlaamse houtproef

Dit schooljaar werd de Vlaamse Houtproef opnieuw georganiseerd. Hierbij gaven bijna 1000 leerlingen van het 4de jaar bij het maken van een werkstuk het beste van zichzelf.

De Vlaamse Houtproef is geen scholenwedstrijd en wenst aldus geen ‘strijd’ tussen de scholen aan te wakkeren of scholen tegen elkaar op te zetten. Integendeel, de houtproef is een stimulans om leerlingen te motiveren en te stimuleren om in de houtsector te blijven en er zich goed te voelen. Tevens wordt het beroep van houtbewerker in het daglicht gesteld en wil men zo jongeren overtuigen om zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak.
Op vrijdag 27 mei werden de Limburgse laureaten in het Provinciehuis in Hasselt bekendgemaakt.
Voor TSO behaalden 6 leerlingen van het Technisch Instituut Sint-Michiel uit Bree een top 10-plaats op Limburgs niveau. Pieter Raveel en Brecht Heijnix kaapten respectievelijk de eerste en de tweede plaats weg. Voor BSO werd een zesde plaats binnen de top10 behaald..
Een dikke proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet.

houtproef

TISM steunt de vrienden van Senegal

De Vrienden van Senegal zorgen er sinds 1982 voor dat vandaag ongeveer 500 kinderen naar school kunnen. De kinderen komen voornamelijk uit de sloppenwijk in een voorstad van Dakar. Dit project is een privé-initiatief – dus geen vzw, geen organisatie of NGO –  dat erop gericht is het onderwijs in Senegal te stimuleren. Onderwijs is immers het belangrijkste middel om armoede te bestrijden. TISM neemt via financiële adoptie het peterschap van 6 jongeren op zich, zodat zij de mogelijkheid krijgen om eerst lager en daarna middelbaar onderwijs te genieten. Het mooie aan dit project is dat de zussen en broers van deze jongeren ook gratis onderwijs kunnen volgen. De kostprijs voor de lagere school bedraagt 140 euro per jaar, voor het middelbaar onderwijs is dat 185 euro. Via een sponsortocht werd hiervoor 2500 euro bijeengehaald. De winnende sponsorklas werd met frietjes beloond en mocht de cheque aan de initiatiefnemers en de directeurs van de scholen overhandigen.

senegal