top of page

Handleiding document strategisch risicobeheer  

Op het overzicht met de info van het document zijn op dit moment alle acties en projecten te zien. De actie waarvan we vertrekken is het leren op de werkplek bij het bedrijf MECO.  Daar hebben we afgelopen jaar de eerste stappen in deze richting gezet. 

Het tweede tabblad verwijst naar de overview. Hier visualiseren we de data (aanwezigheid en functionaliteit), een eerste aanzet kan je daar terugvinden als je verder scrolt naar rechts tot strategisch risico 9, SR 9. Wanneer dit document volledig is ingevuld, geeft dit een overzicht weer van de aanwezigheid en functionaliteit van de strategische risico’s.  

Bij het tabblad ‘Acties’ verwijs ik graag naar project MECO. Hier hebben we reeds een wat testen uitgevoerd.  

Het tabblad ‘Processen’ is nog ‘work in progress’. Nu het dossier is ingediend kunnen we hiermee van start gaan. Het tabblad ‘Projecten’ vloeit hieruit voort.  

Vervolgens verwijs ik graag naar het tabblad ‘Actieplan MECO’. Dit actieplan is met de actietrekker en de klankbordgroep op deze manier besproken. 

bottom of page