Vrienden van Senagal VVV/ADS

Zij zijn gestart als een groep vrienden die Lea en Jean-Pierre Lever steunen in hun levensdoel. In 1982 zagen zij hoe groot de nood in Senegal was en ze hebben zich toen over één kind ontfermd. Hieruit is later een hele vriendenkring gegroeid die het mogelijk maakt dat vandaag ongeveer 500 kinderen naar school kunnen. Dit project is een privé-initiatief – dus geen vzw, geen organisatie of NGO –  dat erop gericht is het onderwijs in Senegal te stimuleren. Onderwijs is immers het belangrijkste middel om armoede te bestrijden.

Waarom kiest TISM voor dit project?

Dit initiatief is volledig gebaseerd op belangloze medewerking. De kosten blijven daarom tot een minimum beperkt en worden door de leden van de vriendenkring gedragen.

Hoe steunt TISM dit project?

Wij hebben ons geëngageerd voor het peterschap van 6 jongeren. Via financiële adoptie geven wij hen de mogelijkheid om eerst lager en nu middelbaar onderwijs te laten genieten.
Het mooie aan dit project is dat de zussen en broers van deze jongeren ook gratis onderwijs kunnen volgen. De kostprijs voor de lagere school is 140 euro per jaar, voor het middelbaar onderwijs is dat  185 euro. De kinderen komen uit de sloppenwijk in een voorstad van Dakar.

http://www.everyoneweb.com/vriendenvansenegal

Lees ook de nieuwsbrief van november 2019: klik hier

Print Friendly, PDF & Email