Hedera Helix – steunpunt voor mensen met een verslaving

De vzw Hedera Helix is in juli 2015 opgericht door acht mensen die jarenlang gewerkt hebben binnen een therapeutische gemeenschap voor mensen met een afhankelijkheidsprobleem – dubbeldiagnose.

Toen in 2012 de vorige werking werd stopgezet, werd men dagelijks geconfronteerd met de noden en de tekortkomingen voor deze doelgroep. Vanuit de expertise in hun vroegere loopbaan willen de medewerkers van deze vzw heel graag de vele mensen met een verslaving in co-morbiditeit met een psychische kwetsbaarheid helpen. In eerste instantie starten ze met de opbouw van een inloophuis waar deze doelgroep op een laagdrempelige manier een stuk thuis kan komen en datgene krijgen wat hij/zij op dat moment nodig heeft.  Als vzw willen ze blijven ontwikkelen al naar gelang de noden van de doelgroep.

Waarom kiest TISM voor dit project?

Verslaving is een maatschappelijk probleem waarmee leerlingen regelmatig geconfronteerd worden.
Door dit project worden de ogen van onze leerlingen geopend voor de verslavingsproblematiek en  wordt er de nadruk gelegd op diensten en organisaties die hulpverlening kunnen bieden. Dit project kadert tevens in een reeks van preventieve maatregelen die op onze school worden toegelicht.

Hoe steunt TISM dit project?

Door bekendheid te geven aan de werking Hedera Helix. Dit gebeurt door getuigenissen van ex-verslaafden en medewerkers van de organisatie. Via allerhande acties zamelen we geld in om deze organisatie te steunen.

Print Friendly, PDF & Email