Sociale projecten

Het opvoedingsproject van onze school hecht niet alleen belang aan een degelijke inhoudelijke vorming (theoretische kennis en vaardigheden), maar ook aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot bewuste burgers die willen meewerken aan een betere wereld, en dit vanuit een christelijk geïnspireerd perspectief.

Dit betekent dat onze school het expliciet als haar opdracht ziet om sociale projecten te steunen waarbij leerlingen geconfronteerd worden met de noden in de wereld dichtbij en veraf.

Aangezien we als school waarden als solidariteit, engagement, zingeving en spiritualiteit ook willen beklemtonen, zal de keuze van de sociale projecten steeds hierop gericht zijn. Samen met de leerlingen gaan wij dus op zoek naar projecten die humane waarden belichamen en die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren waar de wereld een beetje beter van wordt…

Concrete acties op TISM

Financiële steun via:

– soepverkoop tijdens de middagpauze
– sponsorwandeling tijdens vastenperiode
– omhaling kerstfeest leerkrachten

Bewustmaking van de verschillende projecten op TISM:

– toelichting project Senegal door de VVS (auditorium, Breughelzaal)
– toelichting project Sint-Vincentius door vrijwilligers (auditorium)
– toelichting op kerstfeest leerkrachten door medewerkers Hedera Helix

Print Friendly, PDF & Email