Laptopproject

Door sterk in te zetten op ICT middelen krijgt de leerkracht meer ruimte om de leerlingen te coachen. Zo worden ze aangemoedigd om samen kennis op te bouwen en uit te wisselen. Ze leren daarbij ook plannen en organiseren via de digitale agenda van Smartschool en kunnen online hun resultaten op de voet volgen. Gevolg, meer en sneller leren, met meer plezier én een gevoel van succes!

Waarom een laptop voor iedere leerling?

  • Digitale geletterdheid bij elke leerling.
  • Het verrijken van het leerproces.
  • Het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT.
  • Het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek).
  • Het doelgericht gebruik van de software die men voor de job later nodig heeft.

Voor de volledige INFOBROCHURE klik je op volgende link: infobrochure

Wil je als 3de jaars leerling een LAPTOP BESTELLEN, dan kan je dat doen op volgende pagina: Laptop bestellen

Voor wie nu opgroeit zijn het internet en digitale toepassingen zo evident als stromend water. Onze jongeren zijn enorm bedreven in het vingervlug gebruik maken van allerlei digitale toestellen. Maar ICT inzetten als hulpmiddel bij levenslang leren vraagt weliswaar meer dan dat. Kennis kunnen opzoeken en kritisch beoordelen. Informatie presenteren en uitwisselen. Rekening houden met privacy en discretie. Laat dìt nu precies ons doel zijn!

Print Friendly, PDF & Email