Mechanische Vormgevingstechnieken

In de tweede graad volgde je best een opleiding in de  richting mechanische technieken of elektromechanica.

Een opleiding binnen mechanische vormgeving is zeer ruim. De metaalverwerkende nijverheid, die een zeer belangrijke industrietak is, verwerkt meer dan metalen alleen. Ook kunststoffen worden steeds belangrijker. De waaier van beroepen is dan ook zeer ruim. Je komt de geschoolde vakman tegen in de productie, maar ook in het onderhoud, de meetkamer, de herstellingswerkplaats, de planning- of tekenkamer, … Er wordt veel belang gehecht aan moderne technieken waaronder CNC- en onderhoudstechnieken. Ook 3D-tekenen krijgt ruime aandacht.

Na deze opleiding ben je dus onmiddellijk inzetbaar in de nijverheid, maar je kan ook nog verder studeren in het hoger onderwijs. Meestal is dit een bacheloropleiding.

 

Print Friendly, PDF & Email