2de leerjaar A

Het tweede leerjaar sluit naadloos aan op het eerste. Dat betekent dat je ook hier kunt rekenen op een degelijke opleiding.
Net zoals in alle andere Vlaamse scholen biedt onze school in het tweede leerjaar A 25 lesuren algemene vorming aan. Wie voor onze school kiest, is dus zeker van een stevige basis in alle vakken.
Naast de algemene vorming zijn er nog 7 lesuren in het keuzegedeelte. Als school voor wetenschap en techniek vult TISM dit als volgt in:
STEM-wetenschappen (2A-SW): je basiskennis wordt uitgebreid met 7 lesuren wetenschappen, wiskunde en Frans.
STEM-technieken (2A-ST): je basiskennis wordt uitgebreid met 5 lesuren, waarbij je de keuze maakt tussen de richting mechanicaelektriciteit of hout-bouw. De overige lesuren besteden we aan extra
begeleiding voor techniek, wiskunde en Frans. Dit zijn de Flex-uren.

Print Friendly, PDF & Email