‘Awel, praat erover!’

Vorige week hielden we de projectweek ‘Awel, praat erover!’.

Warme William was op bezoek en zette, samen met de leerlingbegeleiding, in de kijker hoe belangrijk het welbevinden van onze leerlingen is. Zij kwamen te weten bij welke hulpinstanties ze terechtkunnen als het even niet zo goed gaat. Daarbuiten werd er de hele week ingezet op positiviteit, warmte en er zijn voor elkaar.

De oversteek

Tijdens de ‘Oversteek’ bezoeken leerlingen van het zesde leerjaar uit de lagere scholen van Bree en omliggende gemeentes onze school. Ze maken kennis met de STEM-richtingen uit onze eerste graad tijdens enkele leuke workshops.

Infodag 13 maart

Afgelopen weekend voor onze infodag plaats. Voor het eerst in 2 jaar tijd mochten we weer iedereen ontvangen en rondleiden in onze school. De ouders volgden een infosessie over het 1ste of 3de jaar terwijl de leerlingen enkele leuke STEM-workshops deden. Noteer alvast 19 april in de agenda, vanaf dan kan je je inschrijven voor onze school!

Verdere info over de inschrijving volgt binnenkort op de website.

Safer Internet Day 2022

Vandaag is het ‘Safer Internet Day’!
 
We geven je graag nog enkele tips om van het internet een betere en veiligere plaats te maken voor iedereen maar in het bijzonder voor jongeren.
 

Met Safer Internet Day zetten we in op een beter internet voor kinderen en jongeren. We kijken verder dan de mogelijke risico’s en het louter beschermen van kinderen en jongeren. Beter internet brengt een positieve boodschap en heeft oog voor de fantastische dingen die jongeren doen online.

Door de voordelen van het internet te benadrukken, kunnen we kinderen en jongeren ook bewust maken van de valkuilen. We moeten alleen de juiste omkadering voorzien, om kinderen en jongeren te empoweren tot kritische digitale burgers met een positieve visie op digitale media. Met Safer Internet Day willen we hier op inzetten.

 
Voor meer info kan je terecht op deze website: https://www.saferinternetday.org/
 

Kledinginzamelactie

De leerlingenraad organiseerde een tweede kledinginzamelactie ten voordele van StressFactor Live. Deze actie overtrof de vorige inzameling. In totaal werd er 2580 kg kledij ingeleverd. Dit leverde bijna 775 euro op. Hartelijk dank aan al diegenen die hun kleerkasten massaal opruimden. Om andere projecten te kunnen financieren zal de leerlingenraad deze actie toekomstgericht herhalen. Hou dus jullie kleren, schoenen, knuffels, riemen, lakens … voor de leerlingenraad van TISM bij!

Studiereis 5IW en 6IW.

5IW en 6IW bezochten vorige week de Fusieshow van de UAntwerpen en de Dossinkazerne in Mechelen.
 
De Fusieshow is een wervelende wetenschappelijke show georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen voor klassen uit het vijfde en zesde middelbaar. De leerlingen werden ondergedompeld in de wereld van kernfusie en de brede energieproblematiek. Aan de hand van experimenten, animaties en filmpjes gingen vakkundige experts een leergesprek aan met een hoog showgehalte.
 
Tijdens het bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen werdde geschiedenis van deze kazerne tijdens de Tweede Wereldoorlog en haar functie als verzamelkamp voor Joden en Roma uitgebreid toegelicht. Een gids nam de leerlingen mee doorheen de geschiedenis van de Joden in België tijdens het naziregime. Hierbij werden de leerlingen uitgedaagd om actief deel te nemen en verbanden te leggen met hedendaagse fenomenen van migratie, uitsluiting en discriminatie.