Rein Gielen en Lukas Lipkens (TISM Bree) winnen PXL-Green Tech Award

De kogel is door de kerk: de laureaat van de PXL-Green & Tech Award 2021 is bekend.

En dat is – na juryberaad – de GIP van Rein Gielen en Lukas Lipkens, laatstejaarsleerlingen Elektromechanica aan TISM Bree. Rein en Lukas ontwierpen en bouwden ‘from scratch’ een 3D-printer met vier automatisch verwisselbare koppen, die het mogelijk maakt zonder pauzes of bewerkingen verschillende materialen en kleuren door elkaar te printen. De leerlingen wisten voor de ontwikkeling van hun 3D-printer ook verschillende bedrijfssponsors te overtuigen. Die dadendrang, gecombineerd met de technische creativiteit en problem solving skills van Rein en Lukas gaven uiteindelijk de doorslag.

Rein en Lukas krijgen een mooie prijs opgestuurd en worden later – in september – ook nog uitgenodigd voor een plechtig moment tijdens de officiële proclamatie van onze PXL-Elektromechanica-studenten.

Proficiat Rein en Lukas!

Digitaal & Innovatief

TISM, digitaal & innovatief, is al enkele jaren de school met de laptop. Leerlingen van het 3de jaar kopen sinds enkele jaren onder impuls van de school hun eigen laptop. Nu gaan we nog een stapje verder. Volgend schooljaar zullen alle leerlingen van TISM een laptop kunnen gebruiken. Vanaf 1 september 2021 ook de leerlingen van de 1ste graad.


Zij werken dan met een laptop van het type: Lenovo ThinkPad L14 – AMD Ryzen 3 Pro 4450u – 8 GB – 256 GB SSD. Belangrijk verschil met de anderen: de leerlingen van de 1ste graad kopen niet zelf een laptop, maar gebruiken er een die de school ter beschikking stelt. De ouders betalen enkel een waarborg van 50 EUR. Wanneer deze leerlingen in het 3de jaar komen, kopen zij ook hun eigen laptop via de school.


Met deze ‘digisprong’ wordt digitaal leren volledig geïntegreerd in de lessen op TISM. Zo zijn we niet enkel dé STEM-school, maar zelfs dé e-STEM-school van de regio.

Aanvraag nieuwe richting ‘Bouwwetenschappen’ goedgekeurd!

We zijn heel trots om te mogen melden dat onze aanvraag om een nieuwe richting te geven op TISM is goedgekeurd. Vanaf september 2021 kan ‘Bouwwetenschappen’ volgen in onze 2de graad.

 

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijke denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectstudies. Je bent vaardig in topografische toepassingen en kan digitale technologieën gebruiken bij het modelleren van bouwknopen (plaatsen waar verschillende constructieonderdelen samenkomen), bouwprojecten van BEN-bouwen (Bijna-EnergieNeutraal) en passiefprojecten. Je hebt aandacht voor duurzaam bouwen. 

 

Wat leer ik? 

Wiskunde is uiteraard een belangrijk vak. Daarnaast word je opgeleid in materiaalkunde, sterkteleer, thermodynamica, toegepaste kunstbeschouwing, constructieleer en bouwkunde. CAD-tekenen (Computer Aided Design) maakt een structureel onderdeel uit van het programma. Via de theoretische benadering van deze vakken ontwikkel je een ruim abstractieniveau. In een slim energiehuis ga je zelf heel wat theoretische aspecten afleiden, ontdekken en toepassen.  

 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Bouwwetenschappen heb je de keuze uit: 

  • Bouw- en houtwetenschappen
  • Een andere STEM-studierichting

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische (ABA-Master) en professionele bacheloropleidingen (PBA) zoals (binnenhuis)architectuur, bouwkundig ingenieur, PBA houttechnologie, PBA bouw (o.a. werfleider, infrastructuur, …), PBA toegepaste architectuur, enz. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

 

Foto’s: Raymond Lemmens

TISM eerste Limburgse school met elementair laskwaliteitssysteem!

Werken volgens een laskwaliteitssyteem? Dat leer je op TISM!

 

Tijdens een externe audit in de lasafdeling van onze school, uitgevoerd door het Belgisch Instituut voor Lastechnieken (BIL), werden de leerlingen van het 7de jaar fotolassen getest op de kennis van de kwaliteitsnorm EN 1090. Onze leerlingen, lasleerkrachten en het opgezette laskwaliteitssysteem kregen een positieve beoordeling van de auditeur. We zijn trots op de leerlingen van 7FL en alle lasleerkrachten. Dank aan het BIL en RTC (Regionaal Technologisch Centrum) om deze samenwerking mogelijk te maken.

Meer en meer bedrijven werken volgens een laskwaliteitssysteem, waarbij voldaan moet worden aan de internationale normenreeks EN-ISO 3834. Een laskwaliteitssysteem vereist gekwalificeerd personeel, zowel uitvoerend als coördinerend, en inspecterend personeel.

Hoe bereiden scholen hun lassers voor op het functioneren binnen een dergelijk kwaliteitssysteem?

Het BIL startte een project om lasleerlingen reeds op school vertrouwd te maken met deze systemen.

Leerlingen die afstuderen als lasser, bezitten de handvaardigheid om lassen van een goede kwaliteit te realiseren. Daarnaast verwachten steeds meer bedrijven van hun lassers dat ze kunnen functioneren bin­nen een laskwaliteitssysteem. Om in te spelen op deze be­hoefte vanuit de industrie heeft het BIL drie jaar geleden een project voor scholen opgezet om te oefenen met een kwaliteitssysteem.

We laten Peter Meys, de bezieler van dit project even het woord :

 

 Achtergrond van het project

Het project kreeg als titel ‘FPC kwaliteitssysteem EN 1090-2 EXC1’.

(FPC staat voor Factory Production Con­trol en komt overeen met een intern technisch kwaliteits­systeem.)

Een kwaliteitssysteem dient ervoor om een technische conformiteit aan te tonen, gebaseerd op een uitvoeringsnorm. Als uitvoeringsnorm heeft het BIL ge­kozen voor EN 1090-2, de technische uitvoeringsnorm voor staalconstructies, die sinds 2014 een enorme impact heeft op de Europese markt.

Binnen deze uitvoeringsnorm is de uitvoeringsklasse (EXC) de rode draad die bepaalt welke eisen gesteld worden. In het project voor de scho­len is uitgegaan van EXC1, de laagste uitvoeringsklasse voor kleinere constructiewerken in staal.

Voor TISM biedt het project een grote meerwaarde voor leerlingen en lasleerkrachten.

 

Het doel van de audit is om na te gaan of de leerling het systeem voldoende begrijpt en de noodzaak ervan inziet.

Daarnaast wordt de leerling vertrouwd gemaakt met het controleren van zijn laswerk door een auditeur of eindklant.

 Dirk Vanderstegen en Brouns Jimmy, leerkrachten 7de jaar lassen TISM, en 

Theo Bemelmans, TA lassen-mechanica, lichten even toe :

 

Sinds twee jaar gebruiken we in onze school het EN 1090-project als leidraad om de leerlingen kennis te laten maken met een laskwaliteitssysteem. De documenten van het BIL, waaronder een FPC-boek, hebben we verwerkt in ons eigen cursusmateriaal, zodat tijdens de technische en praktijk­vakken de leerlingen de verschillende onderdelen van een kwaliteitsplan leren kennen en uitvoeren. Volgens onze leer­plannen moeten de leerlingen kennis hebben van de ver­schillende DO- en NDO-procedures. Zelf de visuele controle uitvoeren van hun eigen laswerk, lassen volgens de para­meters van een WPS, werken met de juiste basis- en toe­voegmaterialen, en nog vele andere eisen uit het kwaliteitssysteem volgens EN 1090.

Dankzij de samenwerking met, en de opvolging door het BIL (audits), slagen we erin om onze leerlingen lastechnieken nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt te plaatsen. Ook bedrijven profiteren van deze extra kennis.

TISM-leerlingen bereiken tweede ronde Wiskunde Olympiade

In totaal namen er dit trimester in Vlaanderen meer dan 17.000 wiskundeknobbels deel aan de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade. Er bestaat een Juniorversie voor de leerlingen van de tweede graad en een Vlaamse versie voor de leerlingen van de derde graad.

In de tweede graad zetten de leerlingen van industriële wetenschappen en het vierde jaar elektromechanica hun beste beentje voor. In de derde graad bekampten 27 leerlingen hun leeftijdsgenoten.

Bij de Juniorversie scoorden Gijs Geerits en Wout Stulens voldoende punten om naar de tweede ronde te mogen. Veertien leerlingen scoorden zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

In de Vlaamse versie moet Pieter Steensels de eer van TISM hoog houden. Tien leerlingen deden het hier beter dan hun Vlaamse collega’s.

Gijs, Wout en Pieter: veel succes met de tweede ronde. TISM rekent op jullie!

Afvalcontainer TISM

Enkele jaren terug hebben we op een Gip-jurydag, via de toenmalige productieleider AJK Bocholt, een

mooi voorstel gekregen om een lage afvalcontainer in eigen beheer in onze lasafdeling samen te

stellen en af te lassen.

Er werd afgesproken dat we deze lage container van 6 m lang gingen produceren met leerlingen van

het 6de jaar lassen-constructie.

Alle onderdelen werden geleverd en het samenstellen kon beginnen.

Dit project werd als een GIP gespreid over twee schooljaren.

Een hele onderneming omdat er zwaar plaatmateriaal gebruikt wordt en we

niet beschikken over een rolbrug om alles vlot te kunnen monteren.

Onder leiding van Mr. Smolders kreeg de container langzaam vorm en zijn vaste plaats in

de lasafdeling.

Het tekening lezen, begrijpen, monteren van de onderdelen nam vele uren in beslag.

Nadat de container klaar was, hebben we met de huidige productieleider, Rob Dingens, een akkoord

gekregen dat zij de kosten voor het stralen en lakken ook weer voor hun rekening namen.

Het eindresultaat mag er zijn, nu hij mooi voorzien is van stickers.

TISM zal nog vele jaren de afvalcontainer kunnen gebruiken en hierdoor

geen huur meer dienen te betalen zoals in het verleden.

Een mooi staaltje van samenwerking met AJK Bocholt en een voorbeeld van waar onze lasafdeling

TISM toe in staat is.

Iedereen die er aan meegewerkt heeft bedankt en AJK Bocholt in bijzonder voor de sponsoring.

Actie Iddink – Bednet

Zoals jullie misschien wel weten geeft Iddink op hun bestelwebsite altijd de mogelijkheid om een klein bedrag te schenken aan Bednet bij een bestelling van schoolboeken.

Dit doen ze momenteel voor het 3e jaar op rij met ook dit jaar een totaal ingezameld bedrag van €65.000.

Aan de 30.000ste schenker wilden ze graag iets geven en dat was dit jaar Thibe Vaes uit 1A-STa. Via een online teams-meeting sprak TISM met Iddink en Thibe. Ze overhandigden hem later een iPad.

Bedankt aan Thibe en zijn familie voor jullie gulle en grote hart!

 

Kledinginzamelactie

De afgelopen 2 weken werd er in totaal 2510 kg kleding door de leerlingenraad ingezameld. Dit leverde hen net iets meer dan 750 euro op. Hartelijk dank aan alle verzamelaars die hun kleerkasten massaal opruimden. De actie wordt in het eerste trimester van het volgend schooljaar opnieuw herhaald. Dus, bij deze een oproep om bij een nieuwe opruimactie jullie kleren, schoenen, knuffels, riemen, lakens … voor de leerlingenraad van TISM bij te houden.