top of page

Bouw- en Houtwetenschappen

Deze doorstroomrichting is het logische vervolg op de richting 
Bouwwetenschappen van de tweede graad.

Je krijgt wiskunde op gevorderd niveau in functie van de wetenschapsvakken.

Binnen fysica worden o.a. elektromagnetisme, mechanica, constructieleer, 
bouwkunde en thermodynamica behandeld. Je leert programmeren, modelleren en simuleren binnen het nieuwe vak informaticawetenschappen.

Net zoals in de tweede graad krijg je nog bouwwetenschappen en materiaalkunde en engineering bouw-hout op gevorderd niveau.


Binnen deze richting blijven ook de algemene vorming en de talen zeer belangrijk.

Deze studierichting bereidt je voor op studies in het hoger onderwijs of de 
universiteit.

Wil je een opleiding professionele bachelor volgen, dan kan je o.a. voor architectuur, bouw, ecotechnologie, energiemanagement, energietechnologie, houttechnologie, industrieel productontwerpen, vastgoed of het onderwijs kiezen.

Volg je liever een opleiding academische bachelor die je naar een masterdiploma leidt, dan kan je o.a. voor architectuur, productontwikkeling of industriële 
wetenschappen en technologie op ingenieursniveau volgen.

3de graad BHW.jpg
bottom of page