TISM heeft lentekriebels

Vorige week organiseerde TISM opnieuw de ‘Week van de Lentekriebels’. Deze week past binnen het kader van RSV (relationele en seksuele vorming). De leerlingen van de eerste en tweede graad kregen binnen de lessen godsdienst en PO een aantal opdrachten, uitgewerkt door Sensoa, voorgeschoteld. De leerlingen van de tweede en derde graad zagen de interactieve theatervoorstelling ‘Grensgevallen’, waar ze via gsm moesten oordelen over grensoverschrijdende situaties die ze in het dagelijks leven kunnen tegenkomen. Ook werden de vijfde- en zesdejaars d.m.v. een interactieve sessie extra relationeel en seksueel gevormd door seksuologe Kaat Bollen.

Eerste graad van TISM bezoekt Xperilab

« 1 van 2 »

De voorbije 2 weken maakten de eerstegraadsleerlingen van TISM kennis met Xperilab. Dit project wil jongeren via een actieve aanpak warm maken voor wetenschap. Het motto van Xperilab luidt: doen is begrijpen! Een vrachtwagen ontpopt zich tot een laboratorium, waarin de leerlingen gedurende 90 minuten wetenschappers mogen zijn. Tijdens de les werden de leerlingen reeds voorbereid. Daarna konden de leerlingen in groepjes van 2 of 3 observeren, testen en afleiden in natuurwetenschappen, chemie, fysica of technologie. Dit was weer een toffe wetenschapservaring!

TISM scoort op Informatica-Olympiade

Op 6 februari vond de Belgische Informatica-Olympiade plaats. Deze Olympiade draait om creatief probleemoplossend denken en programmeren.  Van TISM namen in totaal 14 leerlingen van 5IW en 6IW aan deze Seniorwedstrijd deel. De eerste ronde bevatte enkel puzzelvragen en logica. Programmeren kwam nog niet aan bod, dus er was ook geen voorkennis vereist. Joey Koster (5IW) en Pieter Waelbers (6IW) behaalden een knappe score en stootten door naar de finale op 30 maart in Brussel. Om zich daar op voor te bereiden mogen ze een opleiding volgen die hen tools aanreikt om de basis van het programmeren aan te leren. In de finale mogen de deelnemers zich verwachten aan codes die moeten gelezen en vervolledigd moeten worden.                                                                                    Proficiat en alvast veel succes!

TISM ONTBIJT ZICH FIT

Dagelijks zijn er heel wat leerlingen die niet of ongezond ontbijten. Daarom werd de eerstegraadsleerlingen op dinsdag 26 februari een ontbijt aangeboden. Dit ontbijt werd voorafgegaan door een korte fitnessopwarming. De leerlingen konden zich rond eten in brood, cornflakes, fruit, yoghurt, kaas, vlees, … Dit initiatief kaderde eveneens binnen de vakoverschrijdende eindterm ‘Lichamelijke gezondheid en veiligheid’.

« 1 van 2 »

TISM-leerlingen bereiken tweede ronde Wiskunde Olympiade

34 leerlingen van de tweede en 14 leerlingen van de derde graad Industriële Wetenschappen van TISM namen op woensdag 16 januari deel aan de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade. In totaal namen er in Vlaanderen 11 854 wiskundeknobbels deel aan de Juniorversie (2de graad) en 11 332 aan de Vlaamse versie (3de graad).

Enkel de studenten die bij de Juniorversie een score van 108 of meer en bij de Vlaamse versie een score van 102 of meer behaalden, mogen naar de tweede ronde.

In de tweede graad overleefden Torben Hontis (3IW), Montana Leurs (3IW), Tijl Swennen (3IW), Dries Coenen (4IWa) en Pieter Steensels (4IWa) de eerste ronde. Zij zullen het op 13 maart in Hasselt moeten opnemen tegen 1 203 andere wiskundige krakken. Zestien van de 34 leerlingen scoorden boven het Vlaams gemiddelde!!

Thomas Desair (5IW) zal dan de eer van TISM moeten hoog houden door de strijd aan te gaan met    1 164 medestudenten.

Veel succes, TISM rekent op jullie!

TISM maakt indruk op internationale finale FIRST® LEGO® League

Op 30 november 2018 nam het tweede jaar Industriële Wetenschappen (2IW) onder de naam Spacedroids deel aan de FIRST® LEGO® Leaguewedstrijd in Hasselt. Deze wedstrijd draaide om onderzoek, robotica en teamwork.

De leerlingen behaalden een knappe derde plaats op 52 deelnemers. Bovendien werd het team uitgeroepen tot beste programmeurs. Dit is waar een echte STEM-school – zoals TISM – voor staat.

Voor de finale die afgelopen zaterdag 16 februari in Eindhoven gehouden werd, bereidden de leerlingen met enkele leerkrachten techniek zich sinds begin december bijna dagelijks (voornamelijk in vrije momenten zoals speeltijden, woensdagnamiddagen …) voor. In Eindhoven voerden ze opnieuw handelingen uit met een zelf geconstrueerde en geprogrammeerde robot. Eveneens moesten ze via een posterproject en powerpointpresentatie een voorstelling geven over robotica, slimme pillen …

Helaas vielen de Spacedroids deze keer niet opnieuw in de prijzen, maar als nieuwkomer tussen meer ervaren teams mogen ze met een zesde plaats in de finale bijzonder trots zijn op hun prestatie. In totaal namen er dit schooljaar zelfs meer dan 700 teams aan de FIRST® LEGO® Leaguewedstrijd deel. Er wordt al uitgekeken naar de volgende editie!

GRAFFITI – XIU GRAAG

Elk jaar opnieuw hebben verschillende jongeren een ongeval in het verkeer. Elk verkeersslachtoffer is er 1 teveel. Vooral in de donkerste maanden van het jaar speelt zichtbaarheid in het verkeer een grote rol. Daarom wil XIU vzw, een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid bij jongeren, iedereen bewust maken van het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Deze organisatie telt momenteel meer dan 190 secundaire scholen waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen de zichtbaarheid op de fiets proberen te verbeteren.
XIU doet dit door fluo op een ludieke manier onder de aandacht te brengen van jongeren.
Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd aan de jongeren gevraagd om een fluo’XIU graag’ graffitiwerk te maken. De bedoeling is dat dit op een zichtbare plek in de schoolomgeving geplaatst wordt. Onze school nam deel met de leerlingen van het eerste jaar en de leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar. Maxim Umans van 1BKb werd door zijn medeleerlingen gekozen tot creatiefste ontwerper.

Hij mocht zijn kunstwerk met kunstenaar Kristof bij Hedera Helix in graffiti spuiten.

Graffitikunstenaar Koen Deweerdt bekroont samen met XIU het origineelste graffitiwerk met een fluofuif voor de gehele school. Alle deelnemende scholen worden tevens beloond met een prijzenpakket.

TISM schrijft zich in de prijzen

De Junior Journalistwedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en vindt elk jaar in tientallen plaatselijke Davidsfondsafdelingen plaats. Het Davidsfonds Bree organiseerde dit evenement opnieuw voor leerlingen tussen 10-18 jaar. Enkele klassen van de eerste graad A van TISM kropen in hun pen. Een opstel schrijven met als titel ‘Meesterschap is vakmanschap’ luidde de opdracht. Uit alle opstellen selecteerden de leerkrachten 11 potentiële winnaars. De prijsuitreiking op 11 januari, die door de goochelaar Jahon opgeluisterd werd, vond in cultuurcentrum De Breughel plaats. Voor de eerste graad secundair onderwijs behaalde Martijn Lehaen van 2MEa met zijn opstel ‘Meester in de karate’ de bronzen plak. Hij ontving hiervoor enkele jeugdboeken en een zwembeurt in Centerparcs. Proficiat, Martijn, maar natuurlijk ook aan alle andere deelnemers!

TISM steunt de Warmste Week

Meer dan 1000 goede doelen nemen ook dit jaar weer deel aan de Warmste Week dat door Studio Brussel jaarlijks georganiseerd wordt. In de week voor Kerstmis pakt de zender uit met de live-uitzending Music for Life. Tegelijk wordt heel Vlaanderen opgeroepen om acties te ondernemen voor een goed doel. Onze school koos voor het  project Akindo dat we financieel willen steunen. Akindo organiseert al meer dan 50 jaar vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Reeds in de weken daarvoor organiseerde TISM heel wat activiteiten op school zoals een wafelenbak, de 1BK-koekjesverkoop, plaatjes aanvragen bij RadioTISM, een micro-macro-fotowedstrijd, een filmvoorstelling en last but not least een deelname aan de Warmathon te Genk op 18 december. Een 40-tal leerlingen en 13 geëngageerde leerkrachten liepen heel wat kilometers rond de Genkse Molenvijvers. Dat bracht in totaal ongeveer 500 euro op. Akindo kan door de TISM-acties rekenen op ongeveer 700 euro. Hopelijk kunnen we hiermee weer heel wat kinderen, jongeren en gezinnen gelukkig maken.

« 1 van 3 »