CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wil je precies weten wat het CLB betekent, wat je van de medewerkers van het CLB kan verwachten, welke vragen je hen kan stellen en hoe ze met jouw vragen omgaan, dan kan je bij ons terecht.

Voor onze school bestaat het CLB-team uit volgende medewerkers:

  • Elke Geebelen – Psycho-pedagogisch werker (contactpersoon van de school)
  • Carine Meermans – Maatschappelijk werker
  • Renate Gielissen – Sociaal verpleegkundige
  • Lisbeth Van de Broek – Schoolarts

De CLB-medewerkers zijn op school bereikbaar op volgende dagen:

  • Woensdag: voormiddag    (blinde spreekkamer)
  • Ook op andere dagen zijn de CLB medewerkers bereikbaar, maar dan kan je best een afspraak maken.

Wil je iemand van het CLB spreken, dan ga je best als volgt te werk:

Indien je vragen hebt ivm je studiekeuze, kan je best een berichtje doen via gmail of je kan ook altijd je naam opgeven aan het leerlingensecretariaat.

Voor alle andere vragen (vb. over leren leren, welbevinden,…) kan je best een afspraak maken via de leerlingenbegeleiding of via gmail.

Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken:

  • telefonisch: 089/46 97 30
  • persoonlijk: VCLB, Grauwe Torenwal 11, 3960 Bree
  • via mail: voornaam.naam@vclblimburg.be

Je kan ook altijd een kijkje nemen op onze website op volgend adres: http://www.vclblimburg.be

Print Friendly, PDF & Email