1ste graad

1ste leerjaar:
Industriële Wetenschappen (IW)
Technologie (T)
Leervakken IW T
Godsdienst 2 2
Nederlands 5 5
Wiskunde 5 4
Frans 5 4
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Techniek 2 2
Technische activiteiten 2 4
ICT 1 1

Totaal

32 32

 

1ste leerjaar B
Leervakken
Godsdienst 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 2
Natuurwetenschappen 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 3
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 8
ICT 1

Totaal

32

 

2de leerjaar:
Industriële wetenschappen (IW)
Mechanica-elektriciteit (ME)
Bouw- en houttechnieken (HBT)
Leervakken IW ME HBT
Godsdienst 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Wiskunde 5 4 4
Frans 4 3 3
Engels 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1
Techniek 2 2 2
Technische Activiteiten 5 7 7
ICT 1 1 1

Totaal

32 32 32

 

2de beroepsvoorbereidend leerjaar
Leervakken
Godsdienst 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Frans 1
Natuurwetenschappen 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Realisatie Hout-Bouw 6
Techniek Hout-bouw 2
Realisatie Mechanica-elektriciteit 6
Techniek Mechanica-elektriciteit 1
Totaal 32
Print Friendly