GRAFFITI – XIU GRAAG

Elk jaar opnieuw hebben verschillende jongeren een ongeval in het verkeer. Elk verkeersslachtoffer is er 1 teveel. Vooral in de donkerste maanden van het jaar speelt zichtbaarheid in het verkeer een grote rol. Daarom wil XIU vzw, een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid bij jongeren, iedereen bewust maken van het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Deze organisatie telt momenteel meer dan 190 secundaire scholen waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen de zichtbaarheid op de fiets proberen te verbeteren.
XIU doet dit door fluo op een ludieke manier onder de aandacht te brengen van jongeren.
Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd aan de jongeren gevraagd om een fluo’XIU graag’ graffitiwerk te maken. De bedoeling is dat dit op een zichtbare plek in de schoolomgeving geplaatst wordt. Onze school nam deel met de leerlingen van het eerste jaar en de leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar. Maxim Umans van 1BKb werd door zijn medeleerlingen gekozen tot creatiefste ontwerper.

Hij mocht zijn kunstwerk met kunstenaar Kristof bij Hedera Helix in graffiti spuiten.

Graffitikunstenaar Koen Deweerdt bekroont samen met XIU het origineelste graffitiwerk met een fluofuif voor de gehele school. Alle deelnemende scholen worden tevens beloond met een prijzenpakket.

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers liken dit: