TWEEDAAGSE BVL

De leerlingen van BVL gingen op 7 en 8 juni op tweedaagse. Het thema van deze uitstap was ‘Milieu in Limburg’.

De eerste dag bezochten de leerlingen het klimcentrum Alpamayo te Beringen. Daarna beklommen ze de terril van Beringen en kregen uitleg over het mijnverleden. De derde activiteit van de dag vond plaats aan het circuit van Terlaemen, waar specifieke uitleg over milieumaatregelen gegeven werd.

Op vrijdagvoormiddag gingen ze naar het Blotevoetenpad in Zutendaal. De tweedaagse werd afgesloten met een bezoek aan het natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Het waren zeer boeiende en geslaagde activiteiten.

« 1 van 2 »

TISM SCHENKT BIJNA 10.000 EURO AAN GOEDE DOELEN

Op vrijdag 8 juni werden enkele vertegenwoordigers van ‘Sint-Vincentius – De Kleine Drempel‘ en ‘Hedera Helix‘ in TISM ontvangen. Enkele andere vertegenwoordigers van sociale projecten konden er op deze dag helaas niet bij zijn. De goede doelen, die TISM steunt, werden eerst door de directeur kort toegelicht. Doorheen het schooljaar 2017-2018 werd geld ingezameld via het organiseren van een sponsortocht, van soepverkoop tijdens de middagspeeltijden en van een lesmarathon. In totaal werd er bijna 10.000 euro ingezameld. De leerlingen van 1BKa, die het hoogste bedrag bij de sponsortocht inzamelden, overhandigden aan ‘De Kleine Drempel’ een cheque van 5092 euro. Deze organisatie zorgt voor voedselbedeling en het aanbieden van goedkope kleding voor minderbedeelde inwoners. Hedera Helix, een steunpunt voor mensen met een verslaving, ontving  een keuken ter waarde van 1200 euro en een cheque van 400 euro. Met deze geldelijke steun willen ze concreet verslaafde jongeren tussen 16 en 26 jaar helpen. De ‘Vrienden van Senegal’, peterschap van jongeren om lager en secundair onderwijs te laten genieten, ontvingen 1600 euro. Via een lesmarathon, gevolgd door de leerlingen van de derde graad industriële wetenschappen, kon er 1040 euro geschonken worden aan Joas Gijbels die in oktober deelneemt aan Muskathlon Compassion in Indonesië. Een groot deel van de bevolking gaat er gebukt onder extreme armoede. Via Muskathlon wordt er gestreden tegen het onrecht waar vooral kinderen bijzonder kwetsbaar voor zijn. Priester Wim Sabo, die werkzaam is in Oudshoorn (Zuid-Afrika), ontving 500 euro. Met deze som kan hij kinderen, waarvan hun ouders een alcoholprobleem hebben, een goede opvang en opvoeding geven in huis Filip. Het steunen van een aantal goede doelen willen we toekomstgericht verderzetten.

STUDIEREIZEN

In de week van 14 tot 18 mei werden in TISM weer heel wat een- en meerdaagse studiereizen in/naar het binnen- en buitenland georganiseerd.

Heel wat klassen bezochten bedrijven en instellingen (Continium, Daf, Norbord, Eisdense moskee, Dossin kazerne, brouwerij Duvel, AJK, Horemans skeletbouw, Nedcar en Ellimetal) inzake wetenschap en techniek. Naast het informatieve aspect mocht er meestal ook ontspannen worden (geocache Bergerven, touwenparcours De Warre, kajakkken op de Maas, karten, zwemmen, film in Euroscoop).

De meerdaagse reizen waren veelal een cultuurbeleving. De derdejaars technisch trokken naar Barcelona of Verona. De laatstejaars verkenden o.a. München, Rome en Praag. Kortom, onze leerlingen waren echte ‘Limburgers wereldburgers’!

« 1 van 3 »

Survivalrun

Op 16 mei durfden 18 dappere sportievelingen van het tweede jaar het aan om In Kiewit deel te nemen aan de survivalrun voor de eerste graad, georganiseerd door het SVS.

Er werd geklommen, gesprongen, gelopen, gekreund, gewandeld, gebalanceerd, gevlogen, gezwommen, gezwanst, gekropen, geholpen, gedoken, gelachen, getild en gegleden…  Het was echt wel fun!!!!

Bedankt voor jullie fijne sportieve inzet.

Prijsuitreiking zoektocht opendeurdag

Tijdens de opendeurdag van 6 mei konden alle jongeren deelnemen aan de zoektocht ‘Zoek Wally’. Doorheen de school kon men op zoek gaan naar letters, die samen de leuze ‘Een hart voor techniek ‘ vormden.

Onschuldige hand, Britt Cardinaels (2IW), trok uit de 223 deelnemers de winnaar. De gelukkige zal weldra zijn/haar prijs op onze school mogen komen afhalen.

Demobeurs ‘Leren met VR: echt of fake?!

Als school zetten we al jaren in op het virtuele lasgebeuren. Afgelopen woensdag gaven we met onze virtuele lastoestellen demo’s op de beurs ‘leren met VR: echt of fake?!  Deze beurs ging door op de prachtige locatie van Thor Central te Genk.

Enkele tientallen bedrijven, gespecialiseerd in het virtuele leren, demonstreerde tijdens deze beurs de mogelijkheden van virtueel leren binnen verschillende technische opleidingsonderdelen. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat dit de toekomst is. Als school willen we hier een voortrekkersrol in blijven spelen.

Sponsortocht ten voordele van Sint-Vincentius

Op Goede Vrijdag namen alle leerlingen van het eerste t.e.m. het vijfde jaar, ten voordele van Sint-Vincentius, deel aan een sponsortocht. Halverwege de tocht, aan de kapel van Opitter, was er een bezinningsmoment. De leerlingen kregen er ook een beker chocomelk. Sint-Vincentius gaf ook een korte toelichting over hun vrijwilligerstoewijding voor medemensen in armoede. In totaal werd er bijna 5.500 euro aan Sint-Vincentius geschonken!

Chocotoffmoment met de leerlingenraad

Donderdagmorgen 1 maart. Een ijzige noorderwind zorgt er samen met de vriestemperaturen voor dat de gevoelstemperatuur -19 graden Celsius is. Maar de leerlingenraad staat pal. Zij trotseren de ijzige kou om hun chocotoffmoment te organiseren.

Voorafgaand hadden zij via een enveloppenmoment aan de leerlingen gevraagd: wat wil je nog veranderd zien op school? Daar kwamen een twintigtal voorstellen uit. De top drie was:

  1. Meer banken (onder het afdak)
  2. GSM gebruiken tijdens de studie
  3. Water beschikbaar (via automaten of zo)

Donderdagmorgen konden de leerlingen stemmen welk van deze voorstellen de leerlingenraad zal trachten te realiseren. Bij het binnenkomen kreeg iedere leerling een chocotoff. Het papiertje rond de chocotoff was het stembiljet. Er stonden aan elke ingang drie dozen klaar met de drie bovenvermelde voorstellen. De leerlingen deponeerden hun papiertje in het voorstel dat zij gerealiseerd wilden zien. Dit zijn de resultaten:

  1. Meer banken (onder het afdak): 162 stemmen
  2. GSM gebruiken tijdens de studie: 242 stemmen
  3. Water beschikbaar (via automaten of zo): 29 stemmen

De leerlingenraad gaat trachten zowel het voorstel van het GSM-gebruik tijdens de studie als het voorstel van de banken te realiseren.

 

Plastic Lab in TISM

Ongeveer 330 laatstejaars van omliggende lagere scholen ontdekten in TISM via Plastic Lab de magische wereld van technologie en wetenschappen. Met behulp van dit Lab, een mobiel labo vol met technologische en hightech experimenten, leerden ze heel wat bij rond recyclage en kunststofverwerking. Dit is één boeiende vorm van technisch onderwijs.

Leerlingen konden er met behulp van eigen ingezamelde plastic een gloednieuwe frisbee, een coole smartphonehouder … en tal van andere gadgets ontwerpen en plooien. Met Lego programmeerden de leerlingen een vrachtwagen en werd er verder rond recycling geoefend. Door deze kennismaking hopen we dat de zesdejaars geprikkeld zijn om een doordachte keuze te maken voor het technisch onderwijs voor het volgende schooljaar.