TISM SCHENKT BIJNA 10.000 EURO AAN GOEDE DOELEN

Op vrijdag 8 juni werden enkele vertegenwoordigers van ‘Sint-Vincentius – De Kleine Drempel‘ en ‘Hedera Helix‘ in TISM ontvangen. Enkele andere vertegenwoordigers van sociale projecten konden er op deze dag helaas niet bij zijn. De goede doelen, die TISM steunt, werden eerst door de directeur kort toegelicht. Doorheen het schooljaar 2017-2018 werd geld ingezameld via het organiseren van een sponsortocht, van soepverkoop tijdens de middagspeeltijden en van een lesmarathon. In totaal werd er bijna 10.000 euro ingezameld. De leerlingen van 1BKa, die het hoogste bedrag bij de sponsortocht inzamelden, overhandigden aan ‘De Kleine Drempel’ een cheque van 5092 euro. Deze organisatie zorgt voor voedselbedeling en het aanbieden van goedkope kleding voor minderbedeelde inwoners. Hedera Helix, een steunpunt voor mensen met een verslaving, ontving  een keuken ter waarde van 1200 euro en een cheque van 400 euro. Met deze geldelijke steun willen ze concreet verslaafde jongeren tussen 16 en 26 jaar helpen. De ‘Vrienden van Senegal’, peterschap van jongeren om lager en secundair onderwijs te laten genieten, ontvingen 1600 euro. Via een lesmarathon, gevolgd door de leerlingen van de derde graad industriële wetenschappen, kon er 1040 euro geschonken worden aan Joas Gijbels die in oktober deelneemt aan Muskathlon Compassion in Indonesië. Een groot deel van de bevolking gaat er gebukt onder extreme armoede. Via Muskathlon wordt er gestreden tegen het onrecht waar vooral kinderen bijzonder kwetsbaar voor zijn. Priester Wim Sabo, die werkzaam is in Oudshoorn (Zuid-Afrika), ontving 500 euro. Met deze som kan hij kinderen, waarvan hun ouders een alcoholprobleem hebben, een goede opvang en opvoeding geven in huis Filip. Het steunen van een aantal goede doelen willen we toekomstgericht verderzetten.

Leerlingen van 5de jaar elektromechanica behalen prijzen op de nationale wedstrijd van het bedrijf SKF

Het bedrijf SKF is een wereldspeler op het gebied van lagertoepassingen in mechanische constructies en toepassingen.

Elk jaar organiseert dit bedrijf een nationale wedstrijd voor leerlingen van de derde graad van de STEM-scholen. Eerst wordt per school een voorselectie gemaakt. Uit deze voorselectie werden de beste leerlingen uitgenodigd voor de finalewedstrijd in Brussel. Deze wedstrijd vond plaats op 14 maart 2018. De opdracht bestond erin dat de leerlingen verschillende mechanische constructies moesten analyseren op krachten en afmetingen om een juiste lager te selecteren. Een goed technisch inzicht met wetenschappelijke kennis van mechanica en wiskundige geletterdheid was hier voor nodig.

Twee leerlingen van TISM nl. Louis Neyens en Jarne Stinkens werden geselecteerd voor deze finale en behaalden in deze nationale wedstrijd respectievelijk de eerste en vierde plaats. Zij namen hun prijs op 6 mei in Brussel in ontvangst. Opmerkelijk is dat zij in het 5de jaar elektromechanica zitten, terwijl de meeste deelnemers zesdejaars waren. Als school zijn we hierover bijzonder fier. Een dikke proficiat!!!

Demobeurs ‘Leren met VR: echt of fake?!

Als school zetten we al jaren in op het virtuele lasgebeuren. Afgelopen woensdag gaven we met onze virtuele lastoestellen demo’s op de beurs ‘leren met VR: echt of fake?!  Deze beurs ging door op de prachtige locatie van Thor Central te Genk.

Enkele tientallen bedrijven, gespecialiseerd in het virtuele leren, demonstreerde tijdens deze beurs de mogelijkheden van virtueel leren binnen verschillende technische opleidingsonderdelen. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat dit de toekomst is. Als school willen we hier een voortrekkersrol in blijven spelen.

VLAAMSE HOUTPROEF

Op 19 april vond de zevende editie van de Vlaamse houtproef plaats. Deze proef is geen scholenwedstrijd. Het beroep van houtbewerker promoten en jongeren motiveren en stimuleren om in de houtsector te blijven en zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak is de doelstelling van deze proef.

Onze school nam met 23 vierdejaars, leerlingen van Hout en Houttechnieken, deel. De leerlingen werkten een volledige dag aan een project dat ze die dag pas voorgeschoteld kregen.

« 1 van 2 »

Dakwerken Leon Peters – Werkplekleren 5H

Tussen 16 en 20 april zakten onze leerlingen van het vijfde jaar houtbewerking af naar Maaseik om er bij Dakwerken Leon Peters aan werkplekleren te doen. Dit bedrijf, met een 30-jaar lange ervaring, staat in voor alle nieuwe timmer- , dak- en zinkwerken en ook de renovatie ervan. Op het industrieterrein Jagersborg kregen onze leerlingen de kans om een carport op te bouwen onder toezicht van een mentor. Op vrijdag 20 april kregen alle leerlingen van de derde graad de mogelijkheid om verschillende standen o.a. isolatiematerialen, handgereedschappen, dakbedekking …, onder de vorm van werksessies te doorlopen.

TISM internationaal

Breemans Ludo (laskeerkracht lassen) en Theo Bemelmans (Technisch adviseur lassen-mechanica)  bezochten dit eerste internationaal congres in Huelva Spanje.

Seabery and Augmented Training International Congress

Seabery en Augmented Training organiseerde het 1st Augmented Training International Congres, dat van 8 tot 9 maart in Huelva, Spanje, is gehouden. Het was het eerste evenement over Augmented Reality and Education, met  presentaties van internationale topexperts. Het was voor ons dus een geweldige kans om een ​​community van professionals, instellingen en bedrijven te ontmoeten die Augmented Reality gebruiken om vaardigheden en beroepsopleiding te verbeteren.

Het programma was onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen:

 • Vaardigheidstraining
 •  Training van lasser (Soldamatic)
 • AR in industrie 4.0

Het 1st Augmented Training International Congress had echter meer te bieden. Het programma werd  afgerond met tijd voor netwerken, demonstraties en Seabery-workshops.

Het belangrijkste doel van het congres was om te debatteren over innovatie in onderwijs en vaardigheidstraining, met educatieve verenigingen, instellingen en bedrijven uit meer dan 30 landen. Sommige van de bedrijven die aanwezig waren :

 • Mercedes Benz,
 • Worlddidac
 • Miller Electric
 • Augmented World Expo (AWE),
 • CESOL Spaanse lasgroep
 • DVS Duitse lasgroep
 • NIL Nederlandse lasgroep
 • De eerste 4,0 middelbare school in Duitsland.

Het 1st Augmented Training International Congress was bedoeld voor instructeurs, leerkrachten, en AR-professionals, directeus, kaderpersoneel van educatieve centra en trainingsmanagers in bedrijven in de industriële sector.

Seabery bevestigde ook dat het op zoek is naar nieuwe partners over de hele wereld om toe te treden tot de Augmented Training-community.

Ervaar het LASLABO van Soldamatic in 3D. Scan de QR code of bezoek de link http://bit.ly/ALAB360

Open je Youtube app en ervaar de 3D omgeving door met je gsm te bewegen. Mocht je een 3D bril hebben kan je dit effect nog verbeteren.

Enkele sfeerbeelden:

Plastic Lab in TISM

Ongeveer 330 laatstejaars van omliggende lagere scholen ontdekten in TISM via Plastic Lab de magische wereld van technologie en wetenschappen. Met behulp van dit Lab, een mobiel labo vol met technologische en hightech experimenten, leerden ze heel wat bij rond recyclage en kunststofverwerking. Dit is één boeiende vorm van technisch onderwijs.

Leerlingen konden er met behulp van eigen ingezamelde plastic een gloednieuwe frisbee, een coole smartphonehouder … en tal van andere gadgets ontwerpen en plooien. Met Lego programmeerden de leerlingen een vrachtwagen en werd er verder rond recycling geoefend. Door deze kennismaking hopen we dat de zesdejaars geprikkeld zijn om een doordachte keuze te maken voor het technisch onderwijs voor het volgende schooljaar.

 

Project Engineering 4IW

De leerlingen van 4 IW kregen voor het vak ‘Engineering’ de opdracht om een auto te maken die op duurzame energie of een alternatieve energiebron rijdt. Er waren ook bepaalde voorwaarden verbonden aan hun project. Zo moet de auto niet alleen energie kunnen opslaan, maar deze opgeslagen energie ook kunnen omzetten naar beweging. De auto moet minimum 10 meter rijden en mag niet vanuit een lanceerinstallatie vertrekken. Benieuwd of het hen gelukt is? Klik dan op volgende link: http://www.tismbree.be/?page_id=5038

DRONES BOUWEN IN TISM

In het kader van de digitalisering geeft MakerBib de mogelijkheid om de huidige technologieën en digitale evoluties te ontdekken. Vijf teams bouwen samen met 4 leerlingen van het 6de jaar elektromechanica en het 6de jaar industriële wetenschappen in TISM op 3 maandagavonden een drone. De begeleidende leerlingen behaalden in het voorjaar van 2017 de eerste plaats op het TwentDrone Event in Enschede. Binnen een week moesten ze toen met de ter beschikking gestelde onderdelen, maar ook met zelf geproduceerde onderdelen (lasercutten, 3D-printen) een drone vliegklaar krijgen. Aan het einde van de week volgde een wedstrijd, waarbij ze met de drone behendigheidsproeven moesten afleggen. Tijdens de dronebouw in TISM brengen de leerlingen en hun leerkrachten hun kennis over de techniek, de wetgeving, de materialen, fysica … naar de deelnemers over. Het is de bedoeling dat de vijf teams na de bouw- en infoavonden met een gebruiksklare drone naar huis gaan.