TISM SCHENKT BIJNA 10.000 EURO AAN GOEDE DOELEN

Op vrijdag 8 juni werden enkele vertegenwoordigers van ‘Sint-Vincentius – De Kleine Drempel‘ en ‘Hedera Helix‘ in TISM ontvangen. Enkele andere vertegenwoordigers van sociale projecten konden er op deze dag helaas niet bij zijn. De goede doelen, die TISM steunt, werden eerst door de directeur kort toegelicht. Doorheen het schooljaar 2017-2018 werd geld ingezameld via het organiseren van een sponsortocht, van soepverkoop tijdens de middagspeeltijden en van een lesmarathon. In totaal werd er bijna 10.000 euro ingezameld. De leerlingen van 1BKa, die het hoogste bedrag bij de sponsortocht inzamelden, overhandigden aan ‘De Kleine Drempel’ een cheque van 5092 euro. Deze organisatie zorgt voor voedselbedeling en het aanbieden van goedkope kleding voor minderbedeelde inwoners. Hedera Helix, een steunpunt voor mensen met een verslaving, ontving  een keuken ter waarde van 1200 euro en een cheque van 400 euro. Met deze geldelijke steun willen ze concreet verslaafde jongeren tussen 16 en 26 jaar helpen. De ‘Vrienden van Senegal’, peterschap van jongeren om lager en secundair onderwijs te laten genieten, ontvingen 1600 euro. Via een lesmarathon, gevolgd door de leerlingen van de derde graad industriële wetenschappen, kon er 1040 euro geschonken worden aan Joas Gijbels die in oktober deelneemt aan Muskathlon Compassion in Indonesië. Een groot deel van de bevolking gaat er gebukt onder extreme armoede. Via Muskathlon wordt er gestreden tegen het onrecht waar vooral kinderen bijzonder kwetsbaar voor zijn. Priester Wim Sabo, die werkzaam is in Oudshoorn (Zuid-Afrika), ontving 500 euro. Met deze som kan hij kinderen, waarvan hun ouders een alcoholprobleem hebben, een goede opvang en opvoeding geven in huis Filip. Het steunen van een aantal goede doelen willen we toekomstgericht verderzetten.

Prijsuitreiking zoektocht opendeurdag

Tijdens de opendeurdag van 6 mei konden alle jongeren deelnemen aan de zoektocht ‘Zoek Wally’. Doorheen de school kon men op zoek gaan naar letters, die samen de leuze ‘Een hart voor techniek ‘ vormden.

Onschuldige hand, Britt Cardinaels (2IW), trok uit de 223 deelnemers de winnaar. De gelukkige zal weldra zijn/haar prijs op onze school mogen komen afhalen.

Chrysostomos

Onze zesdejaars beleefden op vrijdag 26 januari hun X-MOS. Ze vierden feest, omdat ze nog maar (ongeveer) honderd dagen school moeten lopen. De niet-zesdejaars moesten een sluiproute afleggen om op de speelplaats te geraken. Hier stond een schuimkanon opgesteld, waarmee voornamelijk de eerstegraadsleerlingen zich uitleefden. Bij aanvang van het eerste lesuur betraden de laatstejaars al luid fluitend de speelplaats, waar de preses een korte speech hield. Hierna volgde een korte show, waarbij de X-Mossers en enkele leerkrachten hun ware Hakatalent demonstreerden; Ook werden er tal van grappige filmpjes, door leerlingen en leerkrachten gemaakt, aan de medeleerlingen getoond. Na de show werd er voor de laatstejaars een stevig ontbijt voorzien, zodat ze daarna  in de Efteling (FOTO UPDATE: 05/02/2018) hun energie kwijt konden. Kortom, het was een zeer geslaagd evenement!

« 1 van 7 »

DRONES BOUWEN IN TISM

In het kader van de digitalisering geeft MakerBib de mogelijkheid om de huidige technologieën en digitale evoluties te ontdekken. Vijf teams bouwen samen met 4 leerlingen van het 6de jaar elektromechanica en het 6de jaar industriële wetenschappen in TISM op 3 maandagavonden een drone. De begeleidende leerlingen behaalden in het voorjaar van 2017 de eerste plaats op het TwentDrone Event in Enschede. Binnen een week moesten ze toen met de ter beschikking gestelde onderdelen, maar ook met zelf geproduceerde onderdelen (lasercutten, 3D-printen) een drone vliegklaar krijgen. Aan het einde van de week volgde een wedstrijd, waarbij ze met de drone behendigheidsproeven moesten afleggen. Tijdens de dronebouw in TISM brengen de leerlingen en hun leerkrachten hun kennis over de techniek, de wetgeving, de materialen, fysica … naar de deelnemers over. Het is de bedoeling dat de vijf teams na de bouw- en infoavonden met een gebruiksklare drone naar huis gaan.

TISM naar de kwartfinale!

Vorig jaar werd de achtste finale onze eindhalte in de SVS schoolvoetbalcompetitie, SM Neerpelt was toen te sterk voor ons. Uitgerekend tegen diezelfde school speelden we woensdag opnieuw voor een plaats bij de laatste 8. De jongens waren uit op revanche!

Het werd een spannende en evenwichtige strijd met kansen aan beide kanten. Maar door een sterke teamprestatie en de efficiëntie voor doel van Mats Vanwezemael, die 4 (!) keer scoorde, trokken we de wedstrijd naar ons toe. Eindscore: 4-2.

Op naar de kwartfinale tegen Provil Lommel op woensdag 15 november.

Samen ondernemen

Ondernemen doe je nooit alleen. Er zijn zoveel mensen bij betrokken, of het nu collega’s zijn, aandeelhouders, leveranciers, scholen, klanten enz. Elk draagt zijn steentje bij tot het succes van een onderneming.

Op de Open bedrijven dag afgelopen zondag 1 oktober stond dan ook  ‘Open ondernemen’ centraal. TISM werd gevraagd dit initiatief mee te ondersteunen bij TOPLAS Bree met een demostand Virtueel Lassen.

Een echt succes met meer dan 2000 bezoekers !